maitasuna maitasunaren ostean - el amor después del amor

ados-teatroa, martxoa - marzo 2014: 

Garbi Losadak idatzitako eta zuzendutako Dora Salazar artistaren lanaren berrikuspen eszeniko bat. Jantzi diseinua Tytti Thusberg

Una reinterpretación escénica de la obra de Dora Salazar, escrita y dirigida por Garbi Losada. Diseño y realización de vestuario Tytti Thusberg