green commerce ziurtagiria I certificado I certificate for tytti


my company has achieved GREEN COMMERCE certificate from  LIFE: 
life european commission environment programmenire empresak GREEN COMMERCE ziurtagiria lortu du LIFE+Green Commerce (LIFE08/ENV/E/00138) proiektu europarren jasotako ingurumen-ebaluazioan parte hartu eta saltoki txikien ingurumen-eragina gutxitzeko azaldu duten konpromisoa esker

mi empresa ha conseguido el certificado GREEN COMMERCE por la participación el la evaluación medioambiental incluida en el proyecto europeo LIFE+Green Commerce (LIFE08/ENV/E/00138) por el compromiso para minimización del impacto ambiental del pequeño comercio